1. Fa Vat(oryginał) 1000szt.mat.A po 2,00 Vat podstawowy

 2. Fa korygujaca Vat(oryginał) rabat 10%

 3. Pz przychód materiałów w rzeczywistej cenie zakupu

 4. Wb przelew dla dostawcy mat.A

a)prowizja za przelew 5,00( koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

 1. Rw wydano materiały do zużycia( koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

 2. Fa Vat( oryginał) 100 szt. towaru X po 5,00 Vat podstawowy

 3. Pz1 przychód towarów X rzeczywistej cenie zakupu

 4. Pz2 przychód200 szt. towarów X po.6,00

 5. Fa Vat( kopia) sprzedaż 200 szt. towaru X po 10,00 Vat podstawowy

 6. Wz rozchód towaru X – metoda FIF0

 7. KP wpłata od odbiorcy towaru X

 8. KW/bankowy dowód wpłaty odprowadzenie utargu do banku 2 440

 9. Wb potwierdzenie wpłaty utargu 2440

 10. KW wypłata pracownikowi zaliczki na zakup kalkulatora 50

 11. Rozliczenie zaliczki

a)Fa Vat za kalkulator 30, Vat 6,60,brutto 36,60(kalkulator przekazano do księgowości

( koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

b) pracownik rozliczył się z otrzymanej kwoty

 1. KW zwrócono pracownikowi koszty podróży służbowej 120( koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

 2. Lista płac pracowników za bieżący miesiąc

  Płaca podstawowa

  10 000

  Premia 20%


  Płaca ogółem


  Składka emerytalna


  Składka rentowa


  Składka chorobowa


  Razem składki


  Podstawa ubezpie-

  czenia zdrowotnego


  Koszty uzyskania przychodu


  Podstawa podatku dochodowego


  Naliczony podatek dochodowy


  Potrącona składka ubezpieczenia zdrowotnego


  odliczona składka ubezpieczenia zdrowotnego


  Należny podatek dochodowy


  Ubezpieczenie PZU

  150

  Do wypłaty


 3. Lista płac za bieżący miesiąc

a)

b)

c)

d)

e)

 1. pk składki ubezpieczenia społecznego obciążające pracodawcę……………………………………….?

 2. Wb opłacono przelewem

a) wynagrodzenia

b) podatek dochodowy

c) składki do ZUS

d) ubezpieczenie PZU

21. Fa Vat(oryginał) za transport materiałów500,Vat 110,brutto610 koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

22. Fa Vat( oryginał) za badania lekarskie pracowników Vat zwolniony 200 (koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

23. Wb przelew opłaty skarbowej od umowy najmu 150 (koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

24. Fa Vat(oryginał) za remont pomieszczeń produkcyjnych5000, Vat 1100,do zapłaty 6100(koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

25. Fa Vat(oryginał) za opakowania wydane do zużycia 1000 Vat 220 brutto 1220(koszty w zespole „4” ; „4”i „5” ; „5”)

26.Pw przychód wyrobów gotowych z produkcji w rzeczywistym koszcie wytworzenia-

W bieżącym okresie wytworzono 900 szt. wyrobów gotowych i 200 szt. produktów niezakończonych przetworzonych w 50%, koszty działalności podstawowej 12 000

27.Fa VAT (kopia) sprzedaż 500 szt. wyrobów, przedsiębiorstwo realizuje zysk w wysokości 25% kosztu wytworzenia , Vat podstawowy

28.Wz Rozchód sprzedanych wyrobów

29.Fa korygująca dla odbiorcy – reklamacja jakościowa uznana na 10 szt.wyrobów

30.Pz przyjęto zwrot wyrobów od odbiorcy

31.Wb

a) odsetki od kredytu 120

b)odsetki od środków na rachunku bankowym 200